Omgnadinechristine

สายพันธุ์ของถั่วเหลืองที่หลายคนยังไม่รู้


สายพันธุ์ของถั่วเหลือง

ถั่วเหลืองจัดเป็นพืชที่มีความเก่าแก่ชนิดหนึ่ง มีถิ่นกำเนิดที่จีน ซึ่งการปลูกถั่วเหลืองก็มีมาเป็นเวลายาวนาน ต้นถั่วเขียวมีลักษณะเป็นพุ่มแตกแขนงค่อนข้างมาก ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือชนิดทอดยอดและชนิดที่ไม่ทอดยอด แต่วันนี้แอดจะมาแนะนำ สายพันธุ์ของถั่วเหลืองที่หลายคนยังไม่รู้

สายพันธุ์ของถั่วเหลืองก็จะมีหลายชนิดและมีลักษณะหรือความต้องการในการปลูกในพื้นที่ที่แตกต่างกัน เนื่องจากถั่วเหลือเป็นพืชที่มีทั้งสรรพคุณประโยชน์มากมาย และยังช่วยในเรื่องของการเพิ่มไนโตรเจนให้ดินช่วยลงในเรื่องของโรคแมลง

ถั่วเหลืองจัดเป็นพืชที่มีความเก่าแก่ชนิดหนึ่ง มีถิ่นกำเนิดที่จีน ซึ่งการปลูกถั่วเหลืองก็มีมาเป็นเวลายาวนาน

สายพันธุ์ของถั่วเหลืองสายพันธุ์แรก คือ นครสวรรค์ 1 สายพันธุ์ของถั่วเหลืองสายพันธุ์นี้นิยมปลูกกันที่ภาคเหนือของประเทศไทย ลักษณะลำต้นอ่อนมีโคนต้นและดอกที่เป็นสีม่วง เมื่อแก่ผลหรือฝักจะเป็นสีน้ำตาล ซึ่งมีฝักที่ใหญ่และมีเมล็ดที่โตกว่าสายพันธุ์อื่น ๆ แนะนำให้ปลูกในต้นฤดูฝนหรือกลางฤดูฝนจะทำให้มีผลผลิตที่สูงมากยิ่งขึ้น

สายพันธุ์ของถั่วเหลืองสายพันธุ์ที่สอง คือ เชียงใหม่ 2 เป็นสายพันธุ์ของถั่วเหลืองที่สามารถปลูกได้ทุกบริเวณหรือทุกสภาพ เพราะเป็นสายพันธุ์ถั่วเหลืองที่ปลรับตัวกับสภาพให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดี มีลักษณะโคนต้นอ่อนเป็นสีม่วง เป็นสายพันธุ์ที่ทรงไม่ทอดยอด ไม่สามารถแตกกิ่งได้มากนัก มีเมล็ดที่เป็นทรงกลม ๆ สีเหลือง ควรปลูกต้นหรือปลายฤดูฝน

แนะนำ สายพันธุ์ของถั่วเหลือง

สายพันธุ์ของถั่วเหลืองสายพันธุ์ที่สาม คือ สจ.5 เป็นสายพันธุ์ของถั่วเหลืองที่สามารถปรับตัวกับสิ่งแวดล้แมที่ปลุกได้ดี ทนต่อโรค เช่น ใบด่าง ราสนิม แนแทรคโนส และทนต่อดินที่แฉะหรือสภาพดินที่มีความชื้นสูง มีลักษณะลำต้นที่ไม่ทอดยาว ดอกสีม่วง เมบ็ดมีสีน้พตาลอ่อน แต่ควรหลีกเลี่ยงการปลูกถั่วเหลืองสายพันธุ์นี้ในที่ที่มีโรคใบจุดนุนระบาด

สายพันธุ์ของถั่วเหลืองสายพันธุ์ที่สี่ คือ ขอนแก่น เป็นสายพันธุ์ที่นิยมปลูกที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทสไทย เนื่องจากมีสภาพสิ่งแวดล้อมที่เหมาะที่สุดกับสายพันธุ์นี้ ลักษณะ มีฌคนต้นอ่อนสีม่วง เป็นต้นที่กึ่งทอดยอด ใบมีสีเขียว เปลือกเมล็ดมีสีเหลือง ปลูกในฤดูแล้งที่แต่ต้องมีการให้น้ำที่เพียงพอ

              ทั้งหมดที่แอดได้กล่าวถึงเป็นเพียงสายพันธุ์ของถั่วเหลืองชนิดหลัก ๆ เท่านั้น เนื่องจากมีการปลูกและการดูแลที่ง่าย เผื่อใครที่สนใจจะปลูกเพื่อเพิ่มรายได้หรือเพิ่มในส่วนของไนโตรเจนให้กับดิน ถือว่าเหมาะมากในการปลูกถั่วเหลือง

#https://omgnadinechristine.com/#สายพันธุ์ของถั่วเหลือง#ถั่วเหลือง

เว็บข้อมูลพืชพันธุ์ไม้ ประโยชน์ สรรพคุณ

เว็บไซต์ที่รวบรวมบทความน่ารู้ ข้อมูลพืชพันธุ์ไม้ ประวัติความเป็นมา ประโยชน์ สรรพคุณ ของพืชพันธ์ไม้ พืชพันธุ์เป็น สมุนไพรสามารถนำมาใช้ประโยชน์มีสรรพคุณทางยาช่วยรักษาโรคอะไรได้บ้าง รวบรวมพืชพันธุ์ไม้แต่ละชนิดแต่ละสายพันธุ์ พืชพันธ์ไม้ที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปและพืชพันธุ์ไม้ที่หาดูหรือพบเจอได้ยากในปัจจุบัน ข้อมูลพืชพันธ์ไม้แต่ละชนิดสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านใดได้บ้าง มีสรรพคุณทางยาที่สามารถนำมารักษาโรคหรืออาการเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ด้วยวิธีใด สามารถนำมาเป็นยาใช้ได้จริงหรือไม่ เพื่อใช้เป็นแนวทางหรือสามารถนำมาใช้ประโยชน์การเพื่อศึกษาหรือเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจำวันของบุคคลทั่วไปได้ เพียงแค่คุณเข้ามาที่เว็บไซต์ Omgnadinechristine.com ก็สามารถได้รับข้อมูลดีๆเกี่ยวกับพืชพันธุ์ไม้ในแต่ละชนิดแต่ละสายพันธุ์ได้แล้ว

ไปดูพันธุ์ไม้กับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ทั่วไทย mini-game.org